جستجوی ملک در لیست

 • کد ملک : 4069
  ۴

  ۱۱۱ متر، شریعتی

  • نوع ملک: آپارتمان مسکونی
  متری : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت کل : ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان