خلقت

با خدا باش پادشاهی کن بی خدا باش هرچه خواهی کن 🍁🍁🍁

ادامه مطالب در لینک زیر☟☟☟☟☟☟☟

http://www.asheghaneha.ir