قیمت واحد اپارتمانی (اردبیل)

قیمت واحد های اپارتمانی اردبیل

🏠 قیمتهای درج شده تا سقف مبلغ متری ۳۰۰ هزار تومان قابل تغییر می باشد

به علت نوع ساختار ملک و کوچه و خیابانی که ملک در ان واقع شده