تسلیت

مارا نیز در غم خود شریک بدانید

 

به لینک زیر مراجعه فرمایید 

http://fa.euronews.com/2017/11/13/iran-earthquake-death-toll-climbs-to-more-than-40

زمین لرزه

اطلاعات در مورد زمین لرزه

http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa